Dějiny erotických masáží až po současnost

29.1.2024

Erotická masáž má dlouhou a fascinující historii, která se vyvíjela napříč kulturami a epochami. Jak se lišily starověké masážní praktiky od těch současných? Zůstává význam erotických masáží stále stejný? Proč se naši pradávní předci oddávali intimním masážím?

Starověké počátky erotických masáží

Kořeny erotické masáže lze vysledovat až do starověkých civilizací, jako byly Indie, Čína a Egypt. V těchto kulturách byla masáž často spojována s duchovními a léčebnými rituály, přičemž erotický element byl vnímán jako přirozená součást lidské sexuality a zdraví.

Egypt

Erotické prvky lze nalézt již ve staroegyptské kultuře, kde masáže s použitím olejů a aromatických látek byly běžnou součástí lázeňských rituálů. Tyto praktiky byly často zaměřeny na přípravy na sexuální aktivity, posílení plodnosti a sexuálního zdraví.

Egyptské nástěnné malby a papyry často zobrazují scény, kde jsou osoby masírovány v rámci ceremoniálů, což naznačuje důležitost těchto praktik pro starověkou egyptskou společnost. Tyto rituály nejenže měly zvýšit sexuální potěšení, ale také posílit vztahy a podpořit reprodukční zdraví.

Indie

Jedním z nejstarších záznamů odkazujících na erotickou masáž jsou tantrické texty, jako například Kámasútra. Ta je datovaná přibližně do 2. století n. l. a popisuje různé formy senzuálního doteku a masáže jako prostředek k dosažení duchovního spojení a sexuálního uspokojení.

Tantra, praktikovaná od 5. století n. l., spojuje spiritualitu s erotikou, přičemž kladla důraz na posvátnost těla a považovala sexuální energii za klíčovou cestu k dosažení duchovního osvícení. Tantrická masáž, která je dodnes velice populární, má své kořeny právě zde.

Čína

V Číně se záznamy o erotických masážích objevují již v dobách dynastie Han (206 př. n. l. – 220 n. l.). Starověké čínské texty obsahují zmínky o technikách masáže a akupresury, které byly používány k léčení různých nemocí a zlepšení sexuálního zdraví.

V tradiční čínské medicíně tedy byly masáže, včetně těch s erotickými prvky, považovány za součást udržování zdravého toku životní energie, známé jako Qi. Dílo Vnitřní kniha Žlutého císaře z období kolem 2600 př.n.l. popisuje masážní techniky, které byly používány k léčení různých neduhů, včetně sexuálních dysfunkcí.

Svobodomyslné antické Řecko a Řím

Ve starověkém Řecku a Římě, kde tělesnost a krása byly oslavovány s nevídanou otevřeností, se erotické masáže staly součástí každodenního života a kultury. Erotické masáže byly běžně praktikovány jak pro potěšení, tak pro léčebné účely. Řečtí lékaři, jako byl Hippokrates, používali masáže k léčení různých fyzických potíží, a někdy i k posílení sexuálního zdraví.

Řekové, známí svou adorací fyzické formy a zdraví, integrovali masážní techniky do svých gymnastických a atletických rituálů, čímž podporovali nejen fyzickou kondici, ale i emocionální a sexuální pohodu.

V Římě se tato tradice rozšířila do lázní, centrálních míst sociálního života, kde byly erotické masáže nabízeny jako forma relaxace a potěšení.

Dějiny erotické masáže

Starodávná japonská Anma

V Japonsku má historie erotické masáže jedinečný charakter, ovlivněný bohatou tradicí a kulturou, která si váží jemnosti, estetiky a duchovní hloubky. Praktika známá jako Anma, starodávná forma masáže, se v Japonsku rozvíjela již od 7. století, kdy byla považována za důležitou součást tradiční čínské medicíny.

Přestože Anma nebyla primárně erotická, některé její aspekty mohly mít intimní rozměr, zejména ve spojení s konceptem životní energie Qi. Později, v období Edo (1603–1868), se rozvinula jemnější a erotičtější forma masáže, což vedlo k vývoji praktik jako je Nuru masáž, při které se používá speciální gel a techniku tělo na tělo, kdy krásné masérky používají k masáži klienta celé své krásné tělo.

Středověká Evropa a potlačení erotických praktik

V době temného středověku byly v Evropě erotické masáže potlačovány kvůli náboženským a kulturním tabu. Avšak, jak naznačují některé zdroje, jako například Dějiny sexuality od Michela Foucaulta, i přes oficiální potlačení, erotické masáže přežívaly a byly praktikovány v tajnosti.

Tento paradox odhaluje složitý vztah mezi oficiálními morálními kodexy a skutečnými sexuálními praktikami a potřebami té doby. Masáže ve středověku byly praktikovány spíše v léčebném kontextu a erotické masáže byly stigmatizovány a potlačovány.

Renesance a znovuobjevení tělesnosti

Období renesance naštěstí přineslo oživení zájmu o tělesnost a lidskou sexualitu, což vedlo k postupnému navrácení erotických prvků do masáží v některých částech Evropy. Toto období také podpořilo rozvoj literatury a umění, které oslavovalo lidskou sexualitu, což přispělo k širšímu přijetí erotických masáží.

Renesanční umění a literatura často zobrazovala témata lásky a sexuality, což vedlo k větší otevřenosti vůči erotickým masážím a jejich praktikám.

Sexuální revoluce 20. století

Ve 20. století došlo k liberalizaci společenských názorů na sexualitu, což vedlo k větší akceptaci erotických masáží jako formy sexuálního vyjádření a wellness terapie. Dochází k dalšímu vývoji a popularizaci erotických masáží, přičemž v mnoha západních zemích se stávají běžnějšími a méně tabuizovanými.

Druhá polovina 20. století přinesla díky sexuální revoluci i svobodnější pohled na erotické masáže, které byly vnímány jako prostředek k prohloubení intimního spojení a osobního prozkoumávání.

Erotické masáže současnosti

V současné době jsou erotické masáže vnímány jako forma intimní terapie, která přesahuje hranice klasické relaxační masáže. Částečně se vracíme k jejich počátkům a využíváme jejich benefity, které působí jak na tělo, tak na duši.

Nemusíte cestovat kvůli tantrické masáži do Indie, na kluzkou Nuru masáž do Japonska, nebo potlačovat tělesné potěšení jako v temném středověku. Erotické masáže v našem profesionálním erotickém masážním salonu poskytují bezpečné, luxusní a diskrétní prostředí, kde můžete vyzkoušet všechny druhy erotických masáží na jednom místě.

excelentmasaze.cz
Bylo mi již 18 let
I am at least 18 years old
Vstoupit / Enter